Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 9:

Ejeren af en vindmølle har, så længe vindmøllen er i drift, pligt til at sikre, at vindmøllen er regelmæssigt vedligeholdt og serviceret. Vedligeholdelse og service af vindmøllen skal gennemføres på grundlag af fastsatte specifikationer og tidsintervaller for løbende service af møllen i henhold til udstedte certifikater eller servicemanualer. En vindmølle, der har været opstillet længere end designlevetiden, som angivet i fabrikantens dokumentation eller certifikatet udstedt i henhold til § 5, stk. 1 og 2, skal derudover gennemgå et udvidet serviceeftersyn, jf. bilag 2, pkt. 4.

Stk. 2. For vindmøller med et rotorareal over 40 m2 skal vedligeholdelse og service foretages af en certificeret eller godkendt virksomhed, jf. § 11, stk. 1, jf. dog stk. 3.

Praksis

Dette betyder at alle vindmøller opstillet i Danmark og danske farvande, skal serviceres i henhold til fabrikantens anvisninger, uanset størrelse. Der er ingen undtagelser. For møller med et rotorareal over 40 m2, gælder det desuden, at servicevirksomheden skal være enten certificeret eller godkendt til, at udføre service på den pågældende mølle, samt være registreret hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller og dermed fremgå af nedenstående liste. Ved hvert servicevirksomhed, er inkluderet kontaktdetaljer samt en detaljeret mølleliste, der viser hvilke mølletyper, de enkelte virksomheder har lov til at udføre service på.

Ansvaret for at anvende en lovlig virksomhed, både i forbindelse med service og i forbindelse med reparationer, ligger hos ejeren, eller evt. hos 3. part, der repræsenterer ejeren, fx et forsikringsselskab. For servicevirksomheder, der udfører service på møller, de ikke er godkendt/certificeret til, kan dette, ved gentagne overtrædelser, få konsekvenser for deres certifikat/godkendelse.

Alle der arbejder i møllen, skal være omfattet af et certifikat til vedligehold og service, uagtet at de udelukkende beskæftiger sig med andre områder, fx reparationer, ombygninger eller opgraderinger. Dette er for at sikre at møllen bliver stoppet og sikret korrekt inden arbejdets påbegyndelse, samt at der bliver udført en korrekt funktionsafprøvning inden møllen startes efterfølgende. For at arbejde lovligt i en mølle, kan virksomheden vælge at:

  • Blive certificeret eller godkendt til at udføre service på den specifikke mølletype, hvilket blandt andet inkluderer, at medarbejderne uddannes så de har de fornødne kompetencer til at håndtere møllen sikkerhedsmæssigt forsvarligt
  • Medbringe en medarbejder fra en certificeret eller godkendt virksomhed, der sørger for at stoppe og starte møllen forsvarligt
  • Indgå en underleverandøraftale med en godkendt eller certificeret virksomhed, der efterfølgende sørger for oplæring og uddannelse af relevante medarbejdere, samt påtager sig ansvaret for arbejdet i møllen. Her er det vigtigt at den pågældende virksomhed har kvalitetsstyringsprocedurer på plads, der omhandler netop denne situation.
...alle vindmøller opstillet i Danmark og danske farvande, skal serviceres i henhold til fabrikantens anvisninger, uanset størrelse.

Servicevirksomheder

Nedenfor ses en liste over alle virksomheder, der er godkendte og certificerede til at udføre service og vedligeholdelse på møller i Danmark. Det er ikke lovligt at benytte sig af virksomheder, ikke på listen, og det er altid ejerens ansvar at anvende en lovligt servicevirksomhed. Reglerne gælder også i forbindelse med reparationer.

 

Bemærk: For mølletyper med rotorareal på eller under 40 m2, er der ikke krav til at service skal foretages af en certificeret eller godkendt servicevirksomhed. En virksomhed kan derfor foretage service på vindmøller under 40 m2, selvom mølletypen ikke fremgår af servicevirksomhedens mølleliste.

 

FirmaMøllelisteFabrikanterCertificeret afGyldighed
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display