Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 9:

[..] En vindmølle, der har været opstillet længere end designlevetiden, som angivet i fabrikantens dokumentation eller certifikatet udstedt i henhold til § 5, stk. 1 og 2, skal derudover gennemgå et udvidet serviceeftersyn, jf. bilag 2, pkt. 4.

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller bilag 2, pkt 4:

Serviceeftersyn på vindmøller, der har været opstillet længere end designlevetiden, skal ud over det serviceeftersyn, som gennemføres i henhold servicemanualen som minimum omfatte en inspektion og vurdering af vindmøllens strukturelle dele i forhold til den videre drift. Det udvidede eftersyn uddybes i vejledningen til bekendtgørelsen med eksempler på omfanget af serviceeftersynet, da serviceeftersyn på vindmøller ældre end designlevetiden afhænger af den enkelte vindmølles tilstand og konstruktion.

Vejledningen til bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller:

Ved særlige serviceeftersyn af vindmøller, som har været opstillet længere end designlevetiden, foreskrives som minimum følgende foretaget (punkterne skal tilføjes til møllens service-instruktion/rapport):

Årligt:
• Maskinrammen efterses for revner på hårdt belastede steder samt i alle svejsninger. Alle boltesamlinger efterses.
• Hovedakslen efterses for skrammer og rust. Området foran det forreste hovedleje er vigtigt. Her må ikke findes skrammer og rust, dvs. kærvanvisere.
• Krøjelejringen efterses for slid, og der opmåles slør i lejringen. Vigtige dele i krøjesystemet efterses.
• Tårn efterses for revner i alle svejsninger.
• Bolte i samlinger (specielt til vinger) efterspændes som hidtil ifølge manualen.
• Fundament efterses for revner i beton. Forsegling mod nedtrængning af vand i fundamentet efterses og eventuelt udbedres.
• Fundaments bolte efterses for rust og tæring.

Hvert 3. år:
• Vinger efterses ved visuel kontrol på tæt hold; eventuelt ved anvendelse af kamera eller tele-/fotodrone og efterfølgende evalueringer.

Ovenstående eftersyn udføres som visuelle eftersyn af de foreskrevne komponenter og detaljer.

Det udvidede serviceeftersyn med tilhørende checkliste fremsendes til ejeren og registreres i servicerapporten. Godkendelsessekretariatet vil løbende opdatere et eksempelark (som kan være mølle specifik). Kan downloades fra hjemmesiden for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. 

Praksis

Ovenstående punkter er lovgivningens minimumkrav. Servicevirksomhederne skal, på baggrund af blandt andet egne erfaringer, information fra fabrikanterne, eventuelle sikkerhedsmeddelelser mv., udvikle og vedligeholde egne udvidede tjeklister for alle de mølletyper, de har lov til at servicere.

Et eksempelark ligger tilgængeligt under Blanketter.