Sikkerhedsmeddelelser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 10:

Producenten eller leverandøren skal udlevere de nødvendige servicemanualer til ejeren af vindmøllen ved levering af vindmøllen. Producenten eller leverandøren skal fremsende opdateringer, der er af betydning for vindmøllens sikkerhed. Producenten eller leverandøren skal endvidere fremsende opdateringer, der er af betydning for vindmøllens drift til vindmølleejeren efter anmodning.

Vejledning til bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller §10:

For at sikre, at alle vindmøller kan få den rette service, er det – særligt i de tilfælde, hvor det ikke længere er fabrikantens eget servicefirma, der står for vedligehold og service – nødvendigt, at det aktuelle servicefirma er i besiddelse af de nødvendige servicemanualer og opdateringer heraf.

Producenten eller leverandøren skal derfor udlevere de nødvendige servicemanualer til vindmølleejeren ved levering af vindmøllen. Opdateringer, der er af betydning for vindmøllens drift skal endvidere fremsendes efter anmodning fra vindmølleejeren. Dette gælder også for servicefirmaer, som laver ændringer, de skal indarbejde deres ændringer i EJERENS og EGNE servicemanualer (og aflevere til ejer).

Praksis

Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller indsamler og offentliggør visse meddelelser fra fabrikanter og servicevirksomhede. Meddelelser, der vurderes til at være af væsentlig sikkerhedsmæssig betydning, vil stadig blive fremsendt direkte fra fabrikanterne til ejerne af de omfattede møller.

For visse meddelelser, her på siden, kan offentliggørelsen være tidsbegrænset, det anbefales derfor at servicefirmaer gemmer meddelelserne i deres eget arkiv. For at få meddelelser på listen, fremsendes disse til vindmoellegodkendelse@ens.dk, sammen med en skriftlig undtagelse fra gældende NDA'er, hvis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller er omfattet af sådanne.