Forsøgsmøller (prototyper)

I henhold til DS/EN 61400-22 standarden, er meningen med et prototypecertifikat, at gøre det muligt at teste en ny mølletype, med det formål at opnå et typecertifikat. Certifikatet udstedes til en specifik mølle, der ikke er klar til serieproduktion, på et specifikt opstillingssted. Certifikatet kan have en maksimal gyldighedsperiode på 3 år.

Den certificerende virksomhed skal evaluere, at møllen opfylder alle sikkerhedsmæssige krav i gyldighedsperioden. Hvis en mølle, opstillet på et prototypecertifikat, modificeres er det påkrævet med et nyt typecertifikat som angivet ved nedenstående eksempler på ændringer:

  • en ændring af rotor diameter på mere end 2%
  • en ændring af rotorens omdrejningshastighed på mere end 2%
  • et ændret design af sikkerhedssystemet
  • en ændret metode til begrænsning af effekt output
  • modificeret aerodynamiske profiler
  • modifikationer som fører til en signifikant stigning af last spektrum
  • ændring af nominelt/rated power output på mere end 5%
  • introduktion af nyt tårndesign

Læs mere i "Notat om typecertificering af vindmøller i Danmark".