For at lette ekspeditionen, samt forkorte sagsbehandlingstiden, har EGV udarbejdet en række blanketter, der bedes anvendt ved specifikke henvendelser til sekretariatet. Formålet med blanketterne er, at sikre at sekretariatet modtager alle relevante oplysninger fra starten af forløbet, så der ikke skal bruges ekstra tid på indhente eventuelle manglende oplysninger.

 

Her kan også findes dokumenter, relevante for den tekniske certificeringsordning, fx eksempelark til brug for udvidet serviceeftersyn på møller opstillet længere end designlevetiden.